ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM!

Uczniowie klasy 3b zakończyli jesienny etap ogólnopolskiego projektu „Zdrowo jem, więcej wiem!”, organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

   Uczniowie, razem z wychowawcą, wykonali sześć zadań konkursowych:

1.       Lekcja: Dobre i złe składniki w naszym pożywieniu.

2.       Konkurs: Turniej wiedzy: dobre i złe składniki pożywienia.

3.       Lekcja: Pijmy wodę – na zdrowie!

4.       Konkurs: Zaprojektuj Wodolubka.

5.       Forum zdrowia: Rodzice czytają etykiety.

6.       Promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań.

   Realizując zadania projektowe, uczniowie zapoznali się z ważnymi w diecie składnikami pożywienia oraz rolą aktywności fizycznej, na podstawie eksperymentów poznali znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin. Wzięli udział w turnieju, który wyłonił ekspertów do spraw dobrych i złych składników pożywienia, swą kreatywność zaprezentowali projektując Wodolubka, czyli postać, co o zdrowie swoje dba i wodę pije co dnia.

W związku z ograniczeniem w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, zamknięty został etap wiosenny, w wyniku czego projekt „Zdrowo jem, więcej wiem!” zakończył się etapem zimowym.

Zdjęcia w galerii.