ZDALNA SZKOŁA – WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE ZDALNEGO KSZTAŁCENIA