Wznowienie funkcjonowania przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole

Od dnia 1 czerwca przywraca się funkcjonowanie przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Każdy rodzic w celu zapewnienia udziału swojego dziecka w wyżej wymienionych zajęciach, zobowiązany jest do zadeklarowania takiej potrzeby . Druk deklaracji prześlą drogą emailową do rodziców nauczycielki poszczególnych grup. Będzie również umieszczony na stronie internetowej szkoły wraz z dodatkowymi informacjami.

Pliki do pobrania: