Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021r.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021r.

j. polski: w szkole uzyskano wynik 73%, w gminie 71%, powiecie 69%, województwie 64%, kraju 60%.
j. angielski: w szkole 63%, gminie 65%, powiecie 73%, województwie 71%, kraju 66%
matematyka: w szkole 59%, gminie 63%, powiecie 57%, województwie 52%, kraju 47%

Szczególne gratulacje dla uczniów i Pani Aleksandry Włodarek za znakomite wyniki z języka polskiego !!! Dla Pani Beaty Biedrzyckiej również, średnia z matematyki jest wyższa od średniej krajowej o 12%.

Następny wpis