Unieważnienie zapytania ofertowego

Zamawiający informuje ,że w dniu 5 lipca 2019r. unieważnia zapytanie ofertowe.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym zostały złożone trzy oferty

1.Usługi Remontowo –Budowlane Zbigniew Mazurek , 05-400 Otwock ul.Krakowska 40 , w której zaoferowana cena za realizację zamówienia wynosi 40.714,18 zł (brutto).

2. P.P.H.U Instalatorstwo Sanitarne C.O.I Gaz Maciej Michalak O5-480 Karczew Całowanie 41A,w której zaoferowana cena za realizację zamówienia wynosi 47.500 zł (brutto).

3.KAM-BUD Kamil Siwak branża budowlano-remontowa ul Wiślana 20 ,05-480 Karczew ,w której zaoferowana cena za realizację zamówienia wynosi 40.123,94 zł ( brutto)

Powyższe oferty przekraczają kwotę ,jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia ( w budżecie kwota wynosi 40.000,00 zł) .

Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszone kolejne zapytanie ofertowe.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku,