Rekrutacja do przedszkola oraz do klasy pierwszej

Listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego (zerówki) i do klasy pierwszej będą wywieszone na drzwiach przy wejsciu głównym do szkoły dnia 22 marca 2021 r. o godzinie 8:00.

Jednocześnie informujemy o konieczności składania oświadczenia woli przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola oraz do klasy pierwszej na podstawie wniosków. Druki dostępne będą w holu wejścia głównego do szkoły w dniach 22-26.03.2021 r.
W związku z pogarszającym się stanem epidemiologicznym prosimy Państwa o wrzucanie wypełnionego oświadczenia woli do przygotowanego pudełka.
Za utrudnienia przepraszamy!