Rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole

Informujemy, że w przedszkolu nie dysponujemy wolnymi miejscami. Wolne miejsca są w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole i przyjmiemy do grupy 6-latków również dzieci 5 -letnie.