Rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego “0”

Prosimy rodziców o pilne wypełnienie oświadczenia woli uczęszczania kandydata zakwalifikowanego do Przedszkola w Sobiekursku.