“Przerwany marsz…-wyjątkowa lekcja historii”

W dniu 11 września 2019r. uczniowie klasy V w ramach akcji “Przerwany marsz…” odbyli wyjątkową lekcję historii. Klasa V spotkała się z Panem Piotrem Majchrzykiem, który opowiedział o swoim dzieciństwie i młodości w czasie II wojny światowej, dzień 01.09.1939r., gdy wraz z kolegami rozpoczynał nowy rok szkolny. Czasy przedwojenne i spotkanie z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, który obdarował dzieci cukierkami. Okres II wojny światowej Pan Majchrzyk spędził w Mińsku Mazowieckim. Opowiadał jak wyglądała wojenna rzeczywistość i dzień codzienny naznaczony wojną. Uczniowie dowiedzieli się również jak wyglądała edukacja podczas okupacji i w pierwszych latach powojennych. Dziękujemy za wyjątkową lekcję historii.

Magdalena Nogal nauczyciel historii