Projekt “Z pasją do nauki w Gminie Karczew”

Od nowego roku szkolnego przystępujemy do Projektu “Z pasją do nauki w Gminie Karczew”. Projekt pt. „Z pasją do nauki w gminie Karczew” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Karczew i firmą Mały Inżynier w okresie VIII 2019 – VIII 2020. Wartość projektu: 413 957,50 zł , w tym wkład własny: 20 700 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:
a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 144 uczniów (72K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych;
Dofinansowanie UE: 331 166,00 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki

2. Przyrodnicze laboratorium

3. Język angielski

4. Język niemiecki

5. Laboratorium kodowania

6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych

7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej

8. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie

9. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych

10. Pokazy naukowe

11. Laboratorium robotyki

12. Laboratorium Kodowania

13. Półkolonie Laboratorium Naukowe


Następny wpis