Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Mieszkańców sołectwa Całowanie, w szczególności dla sołtysa- Pana Wiesława Zawadzkiego, oraz przewodniczącej Rady Rodziców Pani Joanny Michalak za przeznaczenie kwoty 10 000,00 zł z funduszu sołeckiego na remont pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku. Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu możliwa będzie sukcesywna poprawa warunków nauki dla dzieci i młodzieży z pięciu miejscowości należących do obwodu szkoły. Liczę, że pozostałe sołectwa nie pominą szkoły przy podziale swoich środków 🙂. Marzena Wiśniarska

Poprzedni wpis

Następny wpis