Podziękowania

Serdeczne podziękowania i gratulacje dla przewodniczącej Rady Rodziców Pani Joanny Michalak oraz dla Pani Katarzyny Chojki i wszystkich Rodziców, Nauczycieli i Uczniów, którzy włączyli się w przygotowanie i organizację ozdób świątecznych na kiermasz. Dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób udało się zebrać kwotę 3 025,70 zł. Dzięki temu mamy możliwość zakupić nowe, piękne książki do biblioteki szkolnej i rozwijać pasję czytelniczą uczniów.

Marzena Wiśniarska