Podziękowania

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom sołectwa Piotrowice, w szczególności Pani Sołtys Joannie Jedlińskiej, za przekazanie kwoty 1000,00 zł na potrzeby naszej szkoły, oraz za wypożyczenie stołów. Dzięki temu możemy korzystać z nowych klas czekając na subwencję Ministerstwa Edukacji na wyposażenie nowo oddanych pomieszczeń. Każda pomoc to nie tylko materialne wsparcie, ale co równie ważne- gest życzliwości i zapowiedź jak najlepszej współpracy. Cieszę się, że mogę pracować w tak otwartym, przychylnym środowisku. Marzena Wiśniarska