Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

Przydział godzin ustalonych z Radą Pedagogiczną zgodnych z potrzebami szkoły w roku szkolnym 2018/2019