Dodatkowe dni wolne od zajęć

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

2 listopada 2018r.
15, 16, 17 kwietnia 2019r.
2 maja 2019r.