Dodatkowe dni wolne od zajęć

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

2 i 3 stycznia 2020r
21,22,23 kwietnia 2020 r.
1 czerwca 2020 r.
12 czerwca 2020r.