Zebrania i dni otwarte

30 sierpnia 2019r. Dzień  adaptacyjny w przedszkolu
09 września 2019r. Zebranie rodziców w przedszkolu
19 wrzesnia 2019r. Zebranie rodziców
25 września 2019r. Pierwsze zebranie Rady Rodziców
13 listopada 2019r. Dzień otwarty
17 grudnia 2019r. Dzień otwarty
04 luty 2020r. Zebranie rodziców
16 kwietnia 2020r. Dzień otwarty
21 maja 2020r. Dzień otwarty