ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły Rada Pedagogiczna podjęła następujące decyzje związane z organizacją zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Odbiór świadectw odbędzie się 26 czerwca 2020 roku na boisku szkolnym Orlik. Świadectwa, dyplomy oraz nagrody będą wręczane przez wychowawców klas. Dla poszczególnych klas został ustalony następujący harmonogram odbioru świadectw:
– godz.08.00 – 08.20 klasa I
– godz.08.30 – 08.50 klasa II
– godz.09.00 – 09.20 klasa IIIa
– godz.09.30 – 09.50 klasa IIIb
– godz.10.00 – 10.20 klasa IV
– godz.10.30 – 10.50 klasa V
– godz.11.00 – 11.20 klasa VIa
– godz.11.30 – 11.50 klasa VIb
– godz.12.00 – 12.20 klasa VII
– godz.12.30 – 13.00 klasa VIII

Aby uniknąć gromadzenia się uczniów przewidziany czas na rozdanie świadectw dla każdej klasy wynosi 20 minut i 10 minut przerwy między klasami.

Uczestnictwo w odbiorze świadectw w tym dniu jest dobrowolne, uczniowie nie mają obowiązku odbierania świadectw w tym dniu, mogą to zrobić po zakończeniu roku szkolnego w sekretariacie szkoły bądź we wrześniu. W przypadku deszczu świadectwa będą wręczane w holu głównym szkoły.

W dniu rozdania świadectw uczniowie odbierają je osobiście. Rodziców prosimy o zaczekanie na dziecko przed terenem szkoły.

Uczniowie oczekują na odebranie świadectwa w maseczkach w odległości większych niż 1,5m. Uczniowie klasy VIII przychodzą z własnymi długopisami.

Msza Św. na zakończenie roku szkolnego odbędzie się o godz.18.00 w kościele.
Prosimy, aby uczniowie nie przynosili ze sobą kwiatów ani upominków, wystarczy słowne podziękowanie i uśmiech na twarzy.