Obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu 08.11.2019 r. nasza szkoła w ramach obchodów 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przystąpiła do akcji MEN “Szkoła do Hymnu”. O godz. 11.11. uroczyście odśpiewaliśmy 4 zwrotki Hymnu.
Następnie uczniowie obejrzeli montaż słowno-muzyczny “Wolność we krwi” w wykonaniu uczniów klas 3b,4,5 i 8. Młodzi artyści zaprezentowali historie Polski od czasów zaborów. Radosny moment odzyskania niepodległości, czas rozkwitu Polski w dwudziestoleciu międzywojennym przerwany napaścią hitlerowskich Niemiec i agresja Związku Radzieckiego. Czasy stalinizmu i komunizmu oraz postawę Żołnierzy Wyklętych. Wybór Karola Wojtyły na papieża, pierwsze wolne wybory i zaburzenie muru berlińskiego. Występ zakończył się wykonaniem piosenki “Kocham Wolność”. Zdjęcia w galerii.

Poprzedni wpis

Następny wpis