Świetlica szkolna

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze odbywają się w godzinach 7:00 -17:00. Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie klas I – III, dzieci z oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole oraz uczniowie klas IV – VIII. Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość zabaw w kącikach zainteresowań, odrabiania prac domowych oraz korzystania z gier planszowych. W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia z zakresu rozwoju mowy i myślenia, zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia muzyczne, gry i zabawy ruchowe oraz gra w tenisa stołowego.

Godziny otwarcia świetlicy
7:00 - 17:00