Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2018/2019

NUMER KONTA RADY RODZICÓW
 
55 8023 0009 2001 0007 2528 0001

Kontakt z Radą Rodziców pod adresem e-mail: 

rada_sobiekursk@wp.pl

Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca Rady Rodziców 
p. Joanna Michalak     

Zastępca 
p. Elżbieta Szostak 

 Sekretarz 
p. Katarzyna Piętka

Skarbnik 
p. Urszula Lewandowska