Rada pedagogiczna

Bardzo ważną częścią składową każdej szkoły jest jej kadra pedagogiczna.

Nad rozwojem uczniów czuwa wykwalifikowana, kompetentna i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Marzena Wiśniarska

Dyrektor

Kadra Pedagogiczna

Wychowanie przedszkolne Renata Bąbik

Beata Kamińska

Joanna Musiał

Jolanta Widłak

Elżbieta Wyszomirska

Karolina Retman

Katarzyna Zawada

Edukacja wczesnoszkolna Ewa Gałczyńska

Grażyna Szczerba

Małgorzata Żywek

Język polski Magdalena Niewiarowska

Aleksandra Włodarek

Język angielski Justyna Kolubius- Zaremba

Emila Wyszomirska

Klaudia Nejman

Język niemiecki Agnieszka Pytel
Muzyka Magdalena Przybysz
Plastyka Urszula Gawin
Historia, Wiedza o społeczeństwie Magdalena Nogal
Przyroda, Geografia, Biologia, Wychowanie do życia w rodzinie Beata Szewczyk
Chemia Joanna Kraszewska- Gołębiowska
Fizyka Mirosław Galas
Matematyka Tomasz Bąbik

Beata Biedrzycka

Informatyka, Zajęcia komputerowe Beata Biedrzycka

Mirosław Galas

Magdalena Niewiarowska

Technika, Edukacja dla bezpieczeństwa Tomasz Bąbik
Wychowanie fizyczne Arkadiusz Grzyb
Doradztwo zawodowe Magdalena Niewiarowska
Religia Ks. Michał Celej
Pedagog szkolny Katarzyna Kierazis- Tomaszewska
Psycholog szkolny Joanna Nonas- Mucha
Logopeda Jolanta Darewska
Nauczyciel bibliotekarz Bożena Sienkiewicz
Wychowawca świetlicy Małgorzata Kabulska