Psycholog

Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom.

CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHOLOG W SZKOLE?
 • Prowadzi diagnozę trudności edukacyjnych i emocjonalnych dziecka
 • Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych
 • Wspiera dzieci w sytuacjach kryzysowych (np. trudna sytuacja rodzinna, śmierć bliskiej osoby)
 • Prowadzi w klasach zajęcia o charakterze interwencyjnym
 • Prowadzi w klasach zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym oraz podnoszące kompetencje
  społeczne
 • Udziela porad i konsultacji rodzicom w zakresie trudności wychowawczych, emocjonalnych i
  społecznych obserwowanych u Ich dzieci oraz wspiera w doskonaleniu umiejętności rodzicielskich
 • Wspiera nauczycieli w rozwiazywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów
GODZINY PRZYJĘĆ PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
 • Wtorek 9.20 - 13.40
 • Czwartek 8.45 - 10.25