Pedagog

Zajmuje się wspieraniem uczniów, rodziców i nauczycieli. Każdy może zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie, porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości, uzyskać poradę lub informacje, gdzie szukać pomocy.

ZADANIA PEDAGOGA W SZKOLE
 • Diagnozuje i rozwiązuje konflikty rówieśnicze.
 • Analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu indywidualnych programów
  edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Na bieżąco współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami
  wspierającymi rodzinę.
 • Zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły, współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  Policją, Sądem.
 • Koordynuje sprawy dotyczące bezpieczeństwa
GODZINY PRZYJĘĆ PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
 • Wtorek 8.00 - 12.00
 • Czwartek 13.30 - 15.40
 • Piątek 8.00 - 8.30