Historia szkoły i przedszkola

Szkołę Powszechną w Sobiekursku uruchomiono po zakończeniu II wojny światowej, w 1945 roku.

Wykorzystano do tego celu dworek, w którym przed wojną mieszkał dziedzic Jerzy Zawadzki. Wejście do szkoły prowadziło przez ganek i korytarz. Po jego obu stronach urządzono klasy lekcyjne, świetlicę i pokój nauczycielski. Klasy były ciasne i ciemne, świetlica mała, a korytarz bardzo wąski. Brak było kanalizacji i wody bieżącej. Z drugiej strony budynku było wejście do mieszkań dla nauczycieli. Od początku istnienia szkoły w dworku, kierownikiem był Wacław Skowroński, w 1951 roku pan Trzeciecki, następnie do 1964 roku szkołą kierował Henryk Kuźma. Budynek szkoły był kilka razy remontowany. Przy remontach starano się zachować wystrój architektoniczny dworku. Wszystkie przeprowadzone remonty nie poprawiły warunków pracy dzieci i nauczycieli. Mieszkańcy Sobiekurska i okolicznych wsi podjęli działania w sprawie budowy nowej szkoły.

Każda rodzina deklarowała na piśmie ilość dni, jaką przepracuje społecznie. Organizowano też wiele imprez, z których dochód był przeznaczony na jej budowę. Powstała bardzo szybko. Przeprowadzki ze starej szkoły do nowej dokonał w 1970 roku Stanisław Lusawa, który kierował szkołą przez jeden rok. Od roku 1976 szkołą i przedszkolem kierowała Alicja Szczerba, a od roku 1980 Alicja Laskus. Obecnie – od 2005 roku dyrektorem szkoły jest pani Małgorzata Kabulska.

Placówka służy dzieciom z Sobiekurska, Piotrowic, Ostrówca, Całowania i Łukówca. W 1977 roku do szkoły dobudowano przedszkole, z dwoma salami. 23 maja 1992 roku odbyła się uroczystość nadania patrona naszej szkole – został nim słynny himalaista, Jerzy Kukuczka. Obecnie szkoła posiada 7 sal lekcyjnych plus pracownię komputerową, świetlicę, bibliotekę i gabinet logopedyczny.

Szkoła dawniej

Szkoła obecnie