MATEMATYKA – WSTĘP DO KARIERY WYNALAZCY

Nasza szkoła została zakwalifikowana do bezpłatnego udziału w projekcie ,,Matematyka -wstęp do kariery wynalazcy” realizowanego przez Politechnikę Warszawską.W ramach projektu będzie udostępniona strona internetowa dla uczniów klas czwartych i ich nauczyciela. Jest to stale rozbudowywana innowacyjna platforma, której celem jest wspomaganie nauczyciela w indywidualnym rozwoju każdego ucznia. Skupiona jest głównie na obszarach kompetencji matematycznych i ICT. Dzięki użyciu zawansowanych autorskich rozwiązań informatycznych, optymalnie wykorzystuje sie czas ucznia poświecony na naukę. System stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem spersonalizowanych zadań, aby uczeń sam był w stanie zrozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiazać zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne. Uczniowie zdolni otrzymuja zadania trudniejsze, dostosowywane do swoich możliwości i aktualnych umiejętności. Na udział w projekcie wymagana jest zgoda rodziców. Pytania odnośnie projektu proszę zgłaszać do nauczyciela matematyki w klasie czwartej, Pana Tomasza Bąbika.