Informacja – ważne telefony

Ważne telefony:

Kuchnia ( zgłaszanie rezygnacji z obiadów, zapisy) :784 488 890

Przedszkole (obydwie grupy) : 784 487 213

Specjaliści (pedagog, logopeda) : 784 488 237