Informacja o spocie profilaktycznym MSWiA

W celu zapobiegania mówie nienawiści oraz ograniczenie zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, został stworzony spot profilaktyczny, który został nagrany w ramach realizacji Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Materiał ten skierowany jest głównie do rodziców i został udostępniony na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Otwocku http://kppotwock.policja.waw.pl/ pod tytułem „Stop hejtowi wśród dzieci i młodzieży”:

http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/aktualnosci/98770,STOP-HEJTOWI-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.html