INFORMACJA

INFORMACJA
o wyborze  wykonawcy do realizacji usługi w zakresie remontu dwóch pomieszczeń sanitariatów i korytarza przyległego do toalet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku.
Do dnia 12 lipca 2019r. określonego jako termin składania ofert złożono dwie oferty.                                                                              1. Oferta firmy ,,P.P.H.U. Instalatorstwo Sanitarne C.O i Gaz Maciej Michalak” Całowanie 41A,  05-480 Karczew                                      2. Oferta firmy ,,KAM-BUD Kamil Siwak” ul. Wiślana 20, 05-480 Karczew 
Po dokonaniu analizy ofert pod względem zgodności z Zapytaniem Ofertowym z dnia 05.07.2019r. i załączonym z Przedmiarem została wybrana oferta firmy  
,,KAM-BUD Kamil Siwak” ul. Wiślana 20, 05-480 Karczew
Oferta firmy ,,P.P.H.U. Instalatorstwo Sanitarne C.O i Gaz Maciej Michalak” Całowanie 41A,  05-480 Karczew podlega odrzuceniu ze względu na niezgodność z Zapytaniem Ofertowym w punkcie 2 i w punkcie 7. Oferta nie odnosi się do Przedmiaru. Brak odniesienia szczegółowego do Przedmiaru robót i całkowitej wyceny robót.