Informacja

Oddział przedszkolny “0” od 1 września 2021 r. będzie 10-godzinny (7:00-17:00)