Informacja

Szanowni Państwo, od poniedziałku 19.04.21r. wraca do pracy przedszkole i zerówka. Autobus szkolny będzie dowoził dzieci z zerówki wg dotychczasowego harmonogramu.

Przy wjeździe do szkoły umieszczony jest znak zakazujący wjazdu z wyłączeniem pracowników, mieszkańców posesji i zaopatrzenia. Oznacza to, że Państwo mogą parkować wyłącznie na parkingach przed szkołą, przy ulicy. Takie rozwiązanie podyktowane jest troską o bezpieczeństwo dzieci, które prawdopodobnie w maju wrócą do szkoły. Wjazd jest bardzo wąski, korzystają z niego również uczniowie dojeżdżający rowerami i piesi. W trakcie normalnej nauki miejsc na parkingu szkolnym brakuje nawet dla pracowników, a te muszą być zapewnione przez pracodawcę.

Bardzo proszę o zrozumienie i stosowanie się do zakazu wjazdu.

Od dnia 19.04.21r. biblioteka szkolna będzie czynna w środy i czwartki w godzinach 12.00-17.00.

                                                                                                                                                             Marzena Wiśniarska