Informacja

W roku szkolnym 2020/21 dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

1) 25- 27 maja 2021r. -3 dni dla klas I-VII w czasie egzaminów ósmoklasisty;

2) 04.06.2021r. – piątek po Bożym Ciele.

Poprzedni wpis

Następny wpis