Informacja

Szanowni Państwo, wobec obaw o bezpieczeństwo w czasie zebrania ogólnego, podjęłam decyzję o jego odwołaniu. Większość informacji przekażą Państwu wychowawcy w klasach, sprawy wymagające wspólnych ustaleń uzgodnię z Radą Rodziców. Wobec powyższego spotkania odbędą się w klasach(wg wcześniejszego planu) o godz. 18.00. O godz. 19.30 na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie obydwu Rad Rodziców: ustępującej i nowo wybranej.

Marzena Wiśniarska

Poprzedni wpis

Następny wpis