INFORMACJA

Szanowni Państwo!
Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci zajęcia w szkole i w przedszkolu zostają zawieszone całkowicie od 12 marca br.do 25 marca br. Boisko ORLIK będzie również nieczynne.
Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Zachęcajcie Państwo dzieci do samodzielnej nauki w czasie ,gdy nie będzie lekcji.Nauczyciele
udostępnią materiały poprzez dziennik ,,Librus”

Bardzo proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS,MZ ,MEN oraz informacji ze szkoły.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Małgorzata Kabulska

Poprzedni wpis

Następny wpis