Egzamin ósmoklasisty- ważne informacje

Egzamin ósmoklasisty:

  1. język polski – 16 czerwca 2020r. (wtorek) – godz.9:00
  2. matematyka – 17 czerwca 2020r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020r. (czwartek) – godz. 9:00

Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.

Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – np. smartfona, maskotek…

Na egzamin należy przynieść:

  • własne przybory piśmiennicze (długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem, na egzamin z matematyki – także linijkę)
  • butelkę wody

Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

W sali egzaminacyjnej:

  • można zdjąć maseczki w trakcie pisania, ale należy zakrywać usta i nos każdej sytuacji kontaktu z osobą nadzorującą oraz podczas wyjścia do toalety i po zakończeniu pracy z arkuszem
  • nie jest możliwe opuszczenie sali egzaminacyjnej w ostatnich 15 minutach egzaminu
  • jeżeli uczeń poczuje się źle, powinien o tym fakcie natychmiast poinformować zespół nadzorujący