Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE KIEROWNCZE STANOWISKO URZĘDNICZEDyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku informuje, że w wyniku otwartego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku do zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego w wymiarze 0,40 etatu wybrana została Pani Danuta Żochowska-Molak

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Danuta Żochowska-Molak posiada kwalifikacje zawodowe, wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie zawodowe niezbędne na stanowisku głównego księgowego.
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Sobiekursku
Małgorzata KabulskaSobiekursk, dnia 23 czerwca 2017r.

Administracja Realizacja: Paweł Winnicki