Ze względu na bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły Rada Pedagogiczna podjęła następujące decyzje związane z organizacją zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Odbiór świadectw odbędzie się 26 czerwca 2020 roku na boisku szkolnym Orlik. Świadectwa, dyplomy oraz nagrody będą wręczane przez wychowawców klas. Dla poszczególnych 
Czytaj więcej
Egzamin ósmoklasisty: język polski – 16 czerwca 2020r. (wtorek) – godz.9:00 matematyka – 17 czerwca 2020r. (środa) – godz. 9:00 język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020r. (czwartek) – godz. 9:00 Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy – będzie można ją zdjąć 
Czytaj więcej
Uczniowie przychodzący do szkoły na konsultacje proszeni są o przyniesienie podpisanego przez rodziców oświadczenia/zgody na pomiar temperatury dziecka/.
Czytaj więcej
Od dnia 1 czerwca przywraca się funkcjonowanie przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Każdy rodzic w celu zapewnienia udziału swojego dziecka w wyżej wymienionych zajęciach, zobowiązany jest do zadeklarowania takiej potrzeby . Druk deklaracji prześlą drogą emailową do 
Czytaj więcej
Zarządzenie nr 13 2019/2020 Dyrektora Przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku z dnia 21 maja 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Sobiekursku oraz oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Sobiekursku Na podstawie: § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Czytaj więcej
Zarządzenie nr 10 2019/2020 Dyrektora Przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku z dnia 5 maja 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Sobiekursku oraz oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Sobiekursku Na podstawie: § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Czytaj więcej
Szanowni Rodzice, jeśli jesteście zainteresowani wysłaniem dziecka do przedszkola prosimy o kontakt na adres e-mailowy szkoły sobiekursk@tlen.pl  lub telefoniczny pod nr.tel:227806595.
Czytaj więcej
Uczniowie klasy 3b zakończyli jesienny etap ogólnopolskiego projektu „Zdrowo jem, więcej wiem!”, organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. 
Czytaj więcej
Informujemy, że w przedszkolu nie dysponujemy wolnymi miejscami. Wolne miejsca są w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole i przyjmiemy do grupy 6-latków również dzieci 5 -letnie.
Czytaj więcej