Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego  „Spotkanie z poezją”

1. Organizatorzy

Biblioteka szkolna w Sobiekursku

2. Uczestnicy konkursu

  • Uczniowie klas 0-III
  • Uczniowie klas IV-VIII

3. Repertuar

  • Klasy 0-III – jeden utwór (wiersz), czas trwania prezentacji nie może przekroczyć  1,5 minuty
  • Klasy IV-VIII – dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy), czas trwania prezentacji nie może przekroczyć    3 minut
  • Tematyka utworów dowolna – o cenionej wartości literackiej

4. Termin konkursu

Konkurs odbędzie się 11. III. 2019 roku w sali gimnastycznej

  • Klasy IV – VIII – godz. 11.20
  • Klasy 0 – III – godz. 12.30

5. Kryteria oceny

  • Jury jest powoływane przez Dyrektora Szkoły
  • Ocenie podlega:

– dobór repertuaru

– interpretacja utworu

– kultura mowy

– ogólny wyraz artystyczny

6. Nagrody

Uczniowie wyróżnieni będą reprezentowali szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka” w Karczewie 21.03.2019 r.