Co klasa III robi na projekcie edukacyjnym?

Projekt ma za zadanie aktywizację i integrację uczniów w celu kształtowania ich inicjatywności, kreatywności i umiejętności pracy w grupie. Uczniowie klasy III zdobywają ogólne wiadomości związane z dziedziną teatru i edukacją medialną, tworzą małe formy sceniczne – wejście w rolę, wyrażanie uczuć, kultura żywego słowa. Rozwijają swoje zdolności aktorskie, recytatorskie, plastyczne itp. Zdjęcia w galerii.

Poprzedni wpis

Następny wpis