Warsztaty Etnograficzne

W dniu 08.11.2016r. Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" przeprowadziło w naszej szkole warsztaty etnograficzne dla klasy 6 w ramach projektu "Nasze miejsce. Lokalna historia, pamięć i dziedzictwo w edukacji dzieci i młodzieży" Warsztaty zainteresowały uczniów historią naszej najbliższej okolicy. Uczniowie wyposażeni w narzędzia i metody pracy zostali zachęceni do dalszego samodzielnego poszukiwania tradycji i historii. Nauczyli się dostrzegać ważne miejsca i swoją pracę grupową na temat poszczególnych miejscowości będą nadal kontynuować pod opieką nauczycieli. Odbyte warsztaty będą pierwszym krokiem do rozpoczęcia realizacji projektu "Moja okolica". Zdjęcia w galerii.