Informacja

Dzień 31 października (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła prowadzi w tym dniu działalność opiekuńczo-wychowawczą zgodnie z planem świetlicy.