Dzień Edukacji Narodowej

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 14 października każdego roku obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Art.74- Karta Nauczyciela

Organizacja  pracy szkoły w dniu 14 października (Dzień  Edukacji  Narodowej)  9:30 przyjazd uczniów do szkoły. Autobus szkolny wyjedzie o godz.9:00 z Ostrówca i zabierze dzieci z poszczególnych miejscowości: Brzezinka, Łukówiec, Całowanie, Piotrowice.

Godz.10:15 uroczysta akademia w sali gimnastycznej

Około godz.11:15 obiad

Około godz.11:40 odjazd autobusu szkolnego dla uczniów

Od godz.9:00 do czasu odjazdu  autobusu  uczniowie  są  pod  opieką  wychowawców.

W tym dniu szkoła prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą zgodnie z planem świetlicy szkolnej.

 

Poprzedni wpis

Następny wpis